VIŠEGRAD

 

 

Iz štampe je izašla knjiga


Hasana Osmanagića


"VIŠEGRAD od VII v. st. ere do 1992"Iz sadržaja:

- Istorijat Višegrada

- I svjetski rat

- II Svjetski rat

- Rat 1992-1995

- Izjave očevidaca

- Lista višegradskih Bošnjaka ubijenih od Srba 1992-1995 godine.Knjiga se može nabaviti u Sarajevu kod Fehrić Suada (u restoranu na Ilidži), i kod Karišik Ibrahima, tel: 061 510 839. Tiraž je ograničen.Cijena je 40 KM.U pripremije knjiga 2.


Iz sadržaja:

- Porušeni stambeni objekti Bošnjaka Višegrada

- Privreda, školstvo, zdravstvo

- Sport

- Kultura

- Kulturno naslijeđe idr, obogaćena je sa velikim brojem fotografija koje nisu nikada

objavljene. Knjiga 2 se neće štampati dok se ne rasproda knjiga 1.Ako imate slike porušenih stambenih objekata pošaljite na Mail info@bosna-visegrad.com

Navesti ime, ime oca i prezime te gdje je kuća bila. Bez provjere se neće objaviti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Copyright 2011 www.bosna-visegrad.com